MediYoga

MediYoga (Medicinsk Yoga) har utvecklats i Sverige, sedan mitten av 90- talet, av Göran Boll på Institutet för Medicinsk Yoga (IMY). MediYoga är en terapeutisk yogaform som utgår från klassik Kundaliniyoga.

MediYoga passen har utvecklats genom forskning, i samarbete med läkare på Karolinska sjukhuset. Yogapassen är utformade så att alla ska kunna utöva dem, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar. Passen är skräddarsydda för olika ändamål och består av: andningsträning, mjuka och enkla fysiska övningar, avslappning och meditation.

MediYoga kan hjälpa bl.a. för: ryggproblem, hjärtbesvär, högt blodtryck, anspänning och smärta, sömnstörning, stress, oro, depression, migrän, hormonella obalanser.

Andningen ligger till grunden i MediYoga och är grunden i livet! Vi lär oss med hjälp av andningstekniker, att andas medvetet och mer fullkomligt genom att vidga lungkapaciteten. Syret påverkar kropp, sinne och hälsa fundamentalt. I MediYoga är andning den röda tråden som integreras i allt vi gör.

Ta mer information på: www.mediyoga.se